บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ

ด้าน คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 ปัจจุบันคือ ISO 9001 Certified ทั้งระบบ

ครบทุกหน่วยงานอย่าง สมบูรณ์

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม MS&AD Insurance

และในวันนี้ บริษัท จึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการดำเนินงาน ทั้งด้าน

บุคลากร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยพร้อม เพื่อให้คุณรู้สึกอุ่นใจ

142,666.2

2,272,671

1,689,781

1,689,781

1,563,366

117,683

หน่วย: 1,000 บาท    ข้อมูลปี 2552

วิสัยทัศน์

-เป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 แห่งภูมิภาค ทั้งในด้านเบี้ยประกันภัย ผลกำไร และคุณภาพการ

  บริการ

พันธกิจ

มุ่งมั่นร่วมพัฒนาสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง และช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้โลกนี้ โดยการส่งมอบหลักประกัน

ความปลอดภัยและความมั่นคง ด้วยธุรกิจการบริการด้านประกันภัยและบริการทางการเงินผ่านเครือ

ข่ายทั่วโลก ของ บริษัทฯ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ข.บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 02-318-8318, 02-319-1199

โทรสาร: 02-318-8550, 02-319-1166

เว็บไซด์ :http://www.msig-thai.com

รายชื่ออู่ :http://www.msig-thai.com/msig/html/article.aspx?contentid=77

http://www.msig-thai.com

http://www.insure.co.th/index.php/2010-07-19-04-17-18/insurance-list?start=60

http://www.oic.or.th