นโยบายความเป็นส่วนตัว

Untitled Document
   
   
 
         บริษัท หมู หมู นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด เรามีความเข้าใจและมีความตระหนักเป็นอย่างมาก ถึงความสำศัญของความเป็นส่วนตัวซึ่งบุคคลแต่ละบุคคลพึงมี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราต้องมีการชี้แจงถึงข้อมูลความปลอดภัย
ในการใช้งานโดยปกติแล้วท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์
ของเราได้อย่างเสรีโดยที่ท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง
แจ้งว่าท่านเป็นใคร แต่เราอาจมีการเก็บข้อมูล เพื่อเป็นสถิติการเข้าใช้งานเท่านั้น
   

การปกปิดข้อมูล

เราปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในการจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลของท่านกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรา หมายถึงเราอาจขอให้ท่านพิสูจน์อัตลักษณ์ของท่านก่อนที่เราจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือต่อท่านในเว็บไซต์ของเรา 

ในการให้บริการท่าน เราจำเป็นต้องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านและเปิดเผยข้อมูลนั้นให้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าหรือผู้ร่วมงานที่เข้าร่วมโครงการกับการให้บริการของเรา ข้อมูลนี้มีความจำเป็นต่อการมอบใบเสนอราคาตามที่ท่านร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่ท่านต้องการ พร้อมด้วยคำเตือนบางอย่างตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การเปิดเผยข้อมูล

นอกจากที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆของท่านให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน นอกจากว่ากฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น เป็นคำสั่งศาลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่นๆ เมื่อส่งข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเรา ท่านยินยอมให้เรา ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และผู้จัดหาของเราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่าน นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการในขณะนี้หรือภายหน้า หรือเพื่อเตือนเมื่อถึงกำหนดการต่ออายุ