แนวคิดและวิสัยทัศน์

Untitled Document
   
   
 

แนวคิด


ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า ทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้การสื่อสารและการทำธุรกรรมที่หลากหลายเป็นไปโดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว ยังลดข้อจำกัดของระยะทางและเวลา เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของระบบ E-commerce ที่มีต่อธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ซึ่งแนวความคิดของเรา คือ ทำอย่างไรให้การซื้อประกันภัย "ง่าย" ในวิธีการซื้อประกันภัย "หลากหลาย" ในแบบประกันภัย ที่มีให้เลือกสรรเหมาะกับความต้องการ "คุ้มค่า" ในราคาที่ยุติธรรมและสิทธิประโยชน์ "ได้บริการที่ดี" ทั้งก่อนและหลังการบริการ ซึ่ง moomooinsure.com ได้ตอบโจทย์แนวความคิดของเราได้เป็นอย่างดีที่สุด

แนวคิดและวิสัยทัศน์
   
   

วิสัยทัศน์"เราต้องการทำให้ประกันภัยเป็นเรื่อง หมู หมู โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความสะดวกสบายปลอดภัยและคุ้มค่า ให้กับลูกค้าของเรา"